FI EN

Apurahat

Helsingin Matkailusäätiön apurahat


Helsingin Matkailusäätiö on tunnustettu ja riippumaton katalysaattori Helsingin seudun matkailun kehittämisessä. Helsingin Matkailusäätiö myöntää apurahoja ja stipendejä tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta ja strategista linjausta. Hakuaika on jatkuva. Apurahoja myönnetään vuosittain yhteensä 15 000 - 25 000 euroa. Avoimet hakemukset jätetään kirjallisesti säätiön asiamiehelle osoitteeseen matkailusaatio(at)matkailusaatio.fi. Apurahoista päättää Matkailusäätiön hallitus. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Apurahahakemus tulee olla käsittelyssä kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Kokousaikataulun saa säätiön asiamieheltä.

Apurahatyypit

Kohdeapuraha myönnetään Helsingin seudun matkailua edistävän hankkeen toteuttamiseen. Apurahaa haettaessa tärkeää on laatia työsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Säätiöltä voi hakea myös laajempiin hankkeisiin osarahoitusta.
Työskentelyapuraha on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietyllä ajanjaksolla, vaikka väitöskirjan tekoon.
Apurahahakemus voi sisältää sekä työskentelyapurahaa että kohdeapurahaa.
Stipendi on kannustusapuraha hyvästä työstä.
Kuka voi hakea apurahaa?
  • Henkilö yksin omaan työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
  • Useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
  • Yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin.
Apurahahakemuksen sisältö:
Kaikilta hakijoilta edellytetään seuraavaa
  • Muutamalla selkeällä lauseella, mihin apurahaa haetaan ja minkä suuruisena
  • Hankkeen tulo- ja menoarvio
  • Työsuunnitelman tiivistelmä
  • Työsuunnitelma max 5 sivua
Korkeakoulujen ja oppilaitosten apurahahakijoilta edellytetään lisäksi seuraavaa
  • Ansioluettelo tai CV – viisi hanketta tukevaa ansiota ja / tai julkaisua
  • Opinnäytetyön tekijöiltä opintosuoritusote
  • Jatko-opiskelijoilta opintosuoritusote
 

Myönnetyt apurahat ja stipendit

2018

Pro Gradu: Understanding Cross-Cultural Service Encounters between Finnish Hotel Employees and Chinese Guests: The Perception of Hotel Managers in Helsinki and Rovaniemi, Pauliinan Linnanen, University of Lapland, Faculty of Social Sciences, 1500 euroa.

2017

Opinnäytetyö: Journalistinen kulttuuri- ja matkailuvideomedia Helsingin paikoista, Mirja Kolttola, HAAGA-HELIA, 3000 euroa.
Väitöskirjatutkimus: Matkailijoiden liikkuminen kaupungissa – sekamenetelmällinen tutkimus kävelystä, julkisesta liikenteestä sekä kiertoajelubusseista liikkumisen välineenä, Kaisa Paananen, 5000 euroa.
Art Hotel Helsinki -projekti, työskentelyapuraha, Sari Poijärvi, 3100 euroa. 
Master’s thesis, Spring 2018, Memorable Experiences of ”Living Like a Local”: Content Analysis of Blogs about Helsinki, Essi Kuusimäki, University of Lapland, Faculty of Social Sciences, 1500 euroa.

2016

Väitöskirjatutkimus: Matkailijoiden liikkuminen kaupungissa – sekamenetelmällinen tutkimus kävelystä, julkisesta liikenteestä sekä kiertoajelubusseista liikkumisen välineenä, Kaisa Paanenen, 2950  euroa
Art Hotel Helsinki -projekti, työskentelyapuraha, Sari Poijärvi, 3700 euroa

2015

Venäläisten vapaa-ajan matkailijoiden kulutuskäyttäytyminen pääkaupunkiseudun palvelusektorilla, Noora Hanski, HAAGA-HELIA, 1000 euroa.

2012

Helsinki Traveller Infon palvelukonseptin kehittäminen, Riikka Rankinen ja Annina Airas, HAAGA-HELIA, yht. 3000 euroa

BoHA Student Award, Vetovoimaisen tapahtuman konseptointi,  Karoliina Kanerva ja Satu Salo, HAAGA-HELIA, yht. 2000 euroa

2011

BoHA Student Award: Service Design –menetelmien toimivuus moniaistisuuden näkökulmasta, Case Linnanmäki, Johanna Järvinen ja Maura Walther, Laurea, yht. 1500 euroa

2010

BoHA Student Award: Matkailukohteen viestinnällinen muotoilu kävijähallinnan osana: Kartoitus Suomenlinnan tekstimaisemista, Anna-Lea Laaksonen & Tiia Luostarinen, HAAGA-HELIA, yht. 1500 euroa